Molnos Zselyke: Ökopszichológia (Alapkönyv)

A könyv üzenete egyértelmű: környezetünk kizsákmányolása nem folytatható az ember pusztulása nélkül. Az emberi faj megbetegedését és pusztulását az általa megbetegített környezet tovább fokozza. Ez egy lefelé tartó spirál, amit csak gyökeres szemléletváltással, mindennapi cselekvésekkel tudunk egy felfelé ívelő spirálba átfordítani: ha gyógyul a környezet, gyógyul az ember. Ha gyógyul az ember, gyógyul a környezet.

Ez a könyv egy határozott, rendkívül szeretetteljes, alázatos, de egyértelmű, bátorító felszólítás mindennapi cselekedeteink átformálására.

Hiánypótló, átfogó könyv egy fiatal tudományág eddigi felismeréseinek és irányzatainak bemutatására. Tudományos igényességgel, alapossággal és strukturáltsággal, mintegy 500 nagyon értékes hivatkozással és ajánlással adja az olvasó kezébe egy jövőbemutató tudományág és életszemlélet alapjait. Az első két rész az elméleti áttekintést szolgálja, a harmadik rész releváns gyakorlati útmutatókkal, javaslatokkal szolgál a megvalósításhoz. A „Jegyzetek” rész még mintegy újabb fejezet, rengeteg kiegészítő információt kínál.

Ha röviden kell összefoglalnom a tartalmát, azt emelem ki, hogy az emberi faj és környezet (mikro- és makrokörnyezet) nem választható szét egymástól, hanem egymásba olvadnak, organikus egységet képeznek, folyamatos kölcsönhatásban vannak egymással.

Korunk politikai, társadalmi, gazdasági, egészségügyi, oktatási, környezeti válsága mind-mind abban gyökerezik, hogy az ember elszakadt a környezetétől – legalábbis azt gondolta, hogy ki tudja szakítani magát abból. A könyv üzenete egyértelmű: környezetünk kizsákmányolása nem folytatható az ember pusztulása nélkül. Az emberi faj megbetegedését és pusztulását az általa megbetegített környezet tovább fokozza. Ez egy lefelé tartó spirál, amit csak gyökeres szemléletváltással, mindennapi cselekvésekkel tudunk egy felfelé ívelő spirálba átfordítani, mert ha gyógyul a környezet, gyógyul az ember. Ha gyógyul az ember, gyógyul a környezet. Ez a könyv egy határozott, rendkívül szeretetteljes, alázatos és bátorító felszólítás mindennapi cselekedeteink átformálására.

 

Kiadja: Ökopszichológiai Intézet – http://ecopsychology.hu/

 

Print Friendly, PDF & Email
2017-03-29T14:23:35+00:00