Honlap Általános Használati Feltételek2017-01-26T10:26:09+00:00

Honlap Általános Használati Feltételek

A Honlap Általános Használati Feltételek alább részletezett előírásai szabályozzák a workshop Humán Kft és a honlap olvasójának, valamint használójának kapcsolatatát. Kérjük, hogy böngészés és használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi rendelkezéseket. Az oldal használatával Ön a feltételekkel való egyetértését fejezi ki, valamint kötelezi magát ezeknek a betartására. Amennyiben Ön nem ért egyet az itt részletezett használati feltételekkel, kérjük, ne használja az oldalt és annak szolgáltatásait.

Amennyiben Ön a honlapnak olyan részét használja, amely nem az Ön anyanyelvén íródott, Ön megerősíti azt, hogy teljes mértékben érti és elfogadja az adott részek tartalmát és következményeit.

A használati feltételeket az oldal frissítésével bármikor módosíthatjuk. Kérjük, hogy rendszeresen látogasson el erre a lapra és tekintse át a használat feltételeit, mert ezek kötelezőek Önre nézve.  Minden felelősséget kizárunk, amennyiben Ön az oldalt a használati feltételek elfogadása hiányában használja.

1. Meghatározások

– A „workshop Humán Kft” vagy a „mi” kifejezések a honlap tulajdonosára vonatkoznak.

– Az „Ön” kifejezés honlapunk használójára vagy megtekintőjére vonatkozik.

– „Megbízó”, „Ügyfél” vagy „Partner” minden cég vagy szervezet, amely megbízott vagy megbízhat bennünket „Jelöltek” felkutatásával.

– „Jelölt”, „Pályázó” minden olyan természetes személy, aki érdekelt abban, hogy őt Megbízónknak bemutassuk azzal a céllal, hogy a Megbízóval munkaviszonyt vagy egyéb, munakvégzésre irányuló alternatív szerződéses kapcsolatot létesítsen.

– „Személyes adat” a természetes személyre vonatkozó bármely információ.

– „Személyes adatok feldogozása” – minden olyan művelet vagy műveletsorozat, amely a személyes adat megszerzésére és kezelésére irányul.

– „Önéletrajz” – minden életrajz vagy más típusú dokumentum, amely információkat tartalmaz a szakmai pályafutásra, a végzettségre, valamint a betölteni kívánt pozícióra vonatkozóan. Az önéletrajz fogalmi meghatározásánál fogva személyes adatokat tartalmaz.

2. Általános rendelkezések

– A jelen honlap oldalainak tartalma csak általános információval és általános használatra szolgál. Bármilyen módosítás külön figyelmeztetés nélkül végrehajtható.

– Sem mi, sem harmadik fél nem vállal biztosítékot vagy garanciát az itt található információk pontosságára, időszerűségére, tartalmára, teljességére vagy alkalmasságára vonatkozóan, amennyiben ezeket bármilyen kifejezett céllal szeretnék felhasználni. Ön tudomásul veszi, hogy az ilyen jellegű információk és anyagok pontatlanságokat vagy hibákat tartalmazhatnak és a törvény által megengedett legmagasabb mértékben kizárjuk felősségünket a pontatlanságok vagy hibák tekintetében.

– Az oldalon található bármely információ vagy tartalom felhasználása teljes mértékben a felhasználó saját kockázata, minden felelősség kizárva. Az Ön felelősségi körébe tartozik meggyőződni arról, hogy az oldalon hozzáférhető bármely adat vagy szolgáltatás valóban megfelel az Ön követelményeinek illetve elvárásainak.

– A jelen oldal tartalmaz olyan anyagokat, amelynek tulajdonosai vagy licensz által felhatalmazott használói mi vagyunk. Ilyen jellegű anyagok például – de nem kizárólagosan – a dizájn, a megjelenés, a megjelenítés és a grafikai munkák. Ezeknek reprodukciója tilos, illetve szerzői jog védelme mellett lehetséges, amelyek a használati feltételek részét képezik.

– A jelen honlap vagy egyes részeinek illetéktelen használata kártérítési igényt és / vagy büntetőeljárást vonhat maga után.

– A jelen oldal tartalmazhat más oldalakra mutató linkeket. Ezen linkek az Ön kényelmét és további tájékoztatását szolgálják. A linkek útján bemutatott oldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

– Honlapunkra mutató link vagy bármilyen dokumentum csak előzetes és írásos beleegyezésünkkel hozható létre.

– Kizárunk minden felelősséget, amely a jelen honlap használatából, használatára való alkalmatlanságból, illetéktelen hozzáférésből, illetve a felhasználók adatainak átvitele során fellépő hibákból eredő közvetlen vagy közvetett károkra irányul.

3. Személyes adatok és személyes adatok felhasználása

– A jelen honlap információkkal szolgál cégünkről és lehetőséget ad a természetes személyeknek, hogy munkakeresési céllal regisztrálják magukat adatbankunkban.

– Személyes adatai akkor kerülnek átvételre, ha Ön azokat a rendelkezésünkre bocsátja. Személyes adatait online módon elküldheti egy konkrét állásra pályázva vagy általános pályázat keretében az adatbankunkba való felvétel céljából. Az önéletrajz benyújtása a pályázat részét képezi.

-Adatainak továbbításakor megerősíti azok helyességét és tisztában van azzal, hogy jogi lépéseket kezdeményezhetünk Ön ellen abban az esetben, ha Ön helytelen vagy szándékosan félrevezető adatokat bocsát a rendelkezésünkre.

– A hozzánk online vagy bármely más módon (levél, fax, e-mail stb.) eljuttatott önéletrajzot és egyéb személyes adatot jogosultak vagyunk feldolgozni.

– Azzal, hogy elküldi hozzánk az önéletrajzát, Ön egyetértését és hozzájárulását fejezi ki, hogy személyes adatait feldolgozzuk.

– Az Ön önéletrajzában szereplő adatokat arra a célra használjuk fel, amelyet az adatok elküldésével jelzett, illetve kiválasztási és tanácsadói szolgáltatásunk keretében dolgozzuk fel. Az adatok cégünkhöz való továbbításának célja általában, de nem kizárólag, egy aktuálisan kiírt munkakör megpályázása, egy általános pályázat, az Ön korábbi adatainak frissítése.

– Tevékenységünket a személyi adatok védelméről szóló törvényi előírások maradéktalan betartása mellett végezzük, a személyes adatokat maximálisan bizalmasan kezeljük.

– Amennyiben honlapunkon keresztül elküldi önéletrajzát egy általunk kiírt munkakörre, egyetért azzal, hogy adatait a Megbízó kritériumai szerint áttekintsük. Az, hogy Önt személyes bemutatkozásra meghívjuk-e, cégünk döntési jogköre.

– Amennyiben pályázata nem felel meg a kiírás kritériumainak, az Ön személyes adatai bekerülnek az adatbázisunkba és pályázata általános pályázatnak minősül.

– Az adatbázisunkban szereplő valamennyi anyag áttekintésre kerül a jövőbeli keresések során. Ön egyetért azzal, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel, amennyiben a jövőben az Ön profiljának megfelelő megkeresés érkezik cégünkhöz.

– Az Ön személyes adatait saját Megbízónknak vagy bármely harmadik félnek csak akkor adjuk át, amennyiben Ön ehhez előzetesen hozzájárul. Ellenkező értelmű kérés hiányában, a szóbeli beleegyezést elegendőnek tekintjük.

– Ön bármikor kezdeményezheti hozzánk elküldött személyes adatainak törlését adatbázisunkból.

– Ön bármikor kezdeményezheti pályázati anyagának visszavonását egy meghirdetett munkakör tekintetében.

– Személyes adataiban vagy körülményeiben beállt változások bejelentése mindenkor a Pályázó kötelessége. Ennek elmulasztásából eredő károkért vagy hátrányokért felelősséget nem vállalunk.

4. Szerzői jogok védelme

Jelen honlap és annak tartalma a workshop Humán Kft szerzői jogvédelme © alatt áll.

Minden jog fenntartva.

Az oldal egészének vagy részeinek bárminemű terjesztése vagy reprodukciója tilos.

5. Záró rendelkezések

– Visszmajor esetben minden felősség kizárt, amely a szolgáltatás működésére vagy a szerződéses kötelezettségek teljesítésére vonatkozik.

– Adatainak védelme érdekében korszerű adatvédelmi és biztonsági megoldásokat alkalmazunk. Nem vállalunk felelősséget a személyes adatok bűncselekmény útján történő jogtalan használatáért.

– A Honlap Általános Használati Feltételeit a magyarországi törvényi előírásoknak megfelelően dolgoztuk ki. A jelen szabályozáson kívül eső illetve ezekkel kapcsolatos nézeteltéréseket a Felek békés úton rendezik. Békés úton nem rendezhető jogvita esetén a Felek budapesti területi illetékes bírósághoz fordulnak.

– Amennyiben az oldal általános használati feltételei közül egy vagy több, bármely oknál fogva érvénytelenné válik, a további feltételek változatlanul érvényesek.

– Magyarország határain kívüli használat esetén kérjük, győződjön meg arról, hogy az oldal használata a helyi törvények és előírások értelmében megengedett.

További felvilágosítás érdékében lépjen velünk kapcsolatba.