Alain de Botton: A barátságosabb, szelídebb sikerfilozófia

Siker és kudarc? Bukás vagy kezdet? E szavak jelentését kérdőjelezi meg Alain de Botton, a svájci-angol származású filozófus nagysikerű előadásában. Rámutat, hogy e fogalmak között csak vékony határvonal húzódik meg. A siker nem siker, ha nem találunk benne örömet, s a csőd nem krach, ha tudjuk, hol hibáztunk, és látjuk benne az új kezdetet. Mint ahogy Hamlet sorsát sem tekinthetjük egyértelműen bukásnak, hiszen az utolsó pillanatban felismeri: „Lenni vagy nem lenni: ez itt a kérdés!”

(17 perc)

Print Friendly, PDF & Email
2017-04-28T09:48:43+00:00